Център за психично здраве - град Бургас

00080-2020-0010 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 от рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. за нуждите на „Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков - Бургас” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2021-04-07 12:35:32Последна промяна: 2021-04-07 12:12:40
Документи
 • Покана за участие в процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 от рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. за нуждите на „Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков - Бургас” ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-04-07 12:36:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146548445
  Удостоверено време: 07.04.2021 12:36:23
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2021 09:36:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор с предмет: Доставка на лекарствени продукти по обособена позиция № 1 от рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. за нуждите на „Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков - Бургас” ЕООД

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-04-07 12:36:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000146548448
  Удостоверено време: 07.04.2021 12:36:26
  Удостоверено време по UTC: 07.04.2021 09:36:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори