Център за психично здраве - град Бургас

00080-2020-0012 Процедура по вътрешен конкурентен избор с предмет: Доставка на лекарствени продукти от рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на „Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков - Бургас” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2021-03-18 11:39:41Последна промяна: 2021-03-18 10:57:32
Документи
 • Покана за участие в процедура за вътрешен конкурентен избор с предмет: Доставка на лекарствени продукти от рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на „Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков - Бургас” ЕООД

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2021-03-18 11:39:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144981145
  Удостоверено време: 18.03.2021 11:39:48
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2021 09:39:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор с предмет: Доставка на лекарствени продукти от рамково споразумение № РД-11-102/25.02.2021 г. за нуждите на „Център за психично здраве проф.д-р Иван Темков - Бургас” ЕООД

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2021-03-18 11:39:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000144981152
  Удостоверено време: 18.03.2021 11:39:50
  Удостоверено време по UTC: 18.03.2021 09:39:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2021-04-19 11:15:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147681659
  Удостоверено време: 19.04.2021 11:15:18
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2021 08:15:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2021-04-19 11:17:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000147681838
  Удостоверено време: 19.04.2021 11:17:00
  Удостоверено време по UTC: 19.04.2021 08:17:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори