Център за психично здраве - град Бургас

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация - 2019г.

Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:49:17Последна промяна: 2019-10-29 14:49:09
ID номер: 9094015 Статус: възложена

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве "Проф.д-р Иван Темков" - Бургас"ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005645
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 69981.85 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-11-15 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Яна Стойкова Славова-Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 056/816-304
Документи
 • Обява - Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация - 2019г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:51:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111401683
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:51:14
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:51:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:51:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111401709
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:51:32
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:51:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:52:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111401748
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:52:04
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:52:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №2 Техническо предложение към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:52:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111401791
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:52:31
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:52:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №3 Ценово предложение към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:52:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111401822
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:52:50
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:52:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:53:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111401837
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:53:02
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:53:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за подготовката на образци към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:53:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111401853
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:53:12
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:53:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация към АОП за публикувана Обява за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" -п 2019г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-10-29 14:55:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111402027
  Удостоверено време: 29.10.2019 14:55:14
  Удостоверено време по UTC: 29.10.2019 12:55:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-11-12 09:08:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112250978
  Удостоверено време: 12.11.2019 09:08:08
  Удостоверено време по UTC: 12.11.2019 07:08:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" 2019г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-05 11:13:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113682681
  Удостоверено време: 05.12.2019 11:13:10
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2019 09:13:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител Фаркол АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-20 11:18:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114684144
  Удостоверено време: 20.12.2019 11:18:43
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2019 09:18:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-07 12:15:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115566107
  Удостоверено време: 07.01.2020 12:15:40
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2020 10:15:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор с изпълнител Фаркол

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-07-22 12:26:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000128899746
  Удостоверено време: 22.07.2020 12:26:05
  Удостоверено време по UTC: 22.07.2020 09:26:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-09 10:51:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135900148
  Удостоверено време: 09.11.2020 10:51:54
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2020 08:51:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към договор

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-11-09 10:52:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000135900629
  Удостоверено време: 09.11.2020 10:52:24
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2020 08:52:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори