Център за психично здраве - град Бургас

Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД - 2019г.

Дата и час на публикуване: 2019-04-08 08:03:53Последна промяна: 2019-04-08 08:03:19
ID номер: 9087252 Статус: възложена

Периодично повтарящи се доставки на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на "Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас"ЕООД.

Индивидуален номер на процедурата: 0004829
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2019-04-18 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Яна Стойкова Славова-Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 056/816-304
Документи
 • ОБЯВА за събиране на оферти за ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 08:05:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098069005
  Удостоверено време: 08.04.2019 08:05:46
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2019 05:05:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 08:06:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098069013
  Удостоверено време: 08.04.2019 08:06:11
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2019 05:06:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 08:07:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098069031
  Удостоверено време: 08.04.2019 08:07:27
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2019 05:07:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за подготовката на образци на документи към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 08:08:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098069043
  Удостоверено време: 08.04.2019 08:08:11
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2019 05:08:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 08:09:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098069055
  Удостоверено време: 08.04.2019 08:09:02
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2019 05:09:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана Обява за ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2019г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-04-08 08:18:42
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000098069211
  Удостоверено време: 08.04.2019 08:18:42
  Удостоверено време по UTC: 08.04.2019 05:18:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протоко от дейността на комисия,за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за обществена поръчка по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-05-03 13:21:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000099913181
  Удостоверено време: 03.05.2019 13:21:05
  Удостоверено време по UTC: 03.05.2019 10:21:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ОП„Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" 2019г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 09:28:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102630096
  Удостоверено време: 11.06.2019 09:28:17
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 06:28:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с подизпълнител за ОП„Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-06-11 09:30:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102630292
  Удостоверено време: 11.06.2019 09:30:47
  Удостоверено време по UTC: 11.06.2019 06:30:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори