Център за психично здраве - град Бургас

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация - 2018г.

Дата и час на публикуване: 2018-11-09 09:42:12Последна промяна: 2018-11-09 09:42:01
ID номер: 9082915 Статус: възложена

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас"ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0004339
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-23 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Яна Стойкова Славова-Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 056/816-304
Документи
 • Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-11-09 10:05:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092401854
  Удостоверено време: 09.11.2018 10:05:56
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2018 08:05:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-11-09 10:07:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092401955
  Удостоверено време: 09.11.2018 10:07:36
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2018 08:07:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-09 10:13:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092402331
  Удостоверено време: 09.11.2018 10:13:29
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2018 08:13:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №2 Техническо предложение към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-09 10:13:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092402357
  Удостоверено време: 09.11.2018 10:13:50
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2018 08:13:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №3 Ценово предложение към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-11-09 10:14:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092402385
  Удостоверено време: 09.11.2018 10:14:12
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2018 08:14:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-11-09 10:14:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092402430
  Удостоверено време: 09.11.2018 10:14:48
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2018 08:14:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация към АОП за публикувана Обява за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-09 10:17:32
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092402626
  Удостоверено време: 09.11.2018 10:17:32
  Удостоверено време по UTC: 09.11.2018 08:17:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за публикувана Обява за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-11-20 07:50:34
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000092728730
  Удостоверено време: 20.11.2018 07:50:34
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2018 05:50:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД" 2018г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-12-17 13:11:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093563449
  Удостоверено време: 17.12.2018 13:11:22
  Удостоверено време по UTC: 17.12.2018 11:11:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-12-20 08:15:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000093665187
  Удостоверено време: 20.12.2018 08:15:38
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2018 06:15:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори