Център за психично здраве - град Бургас

Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД - 2018г.

Дата и час на публикуване: 2018-01-26 07:59:59Последна промяна: 2018-01-26 07:58:52
Статус: възложена

Периодично повтарящи се доставки на дизелово гориво за отопление, с включена транспортна такса за нуждите на "Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас"ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003302
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200 FG04
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-06 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Яна Стойкова Славова-Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 056/816-304
Документи
 • ОБЯВА за събиране на оферти за ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2018г.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 09:39:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077265237
  Удостоверено време: 26.01.2018 09:39:59
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 07:39:59
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2018г.

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 09:41:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077265337
  Удостоверено време: 26.01.2018 09:41:36
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 07:41:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2018г.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 09:44:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077265455
  Удостоверено време: 26.01.2018 09:44:10
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 07:44:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2018г.

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 09:45:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077265522
  Удостоверено време: 26.01.2018 09:45:33
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 07:45:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана Обява за ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД" - 2018г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-01-26 09:47:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077265663
  Удостоверено време: 26.01.2018 09:47:43
  Удостоверено време по UTC: 26.01.2018 07:47:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия за ОП„Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД”

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-20 10:39:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078024968
  Удостоверено време: 20.02.2018 10:39:50
  Удостоверено време по UTC: 20.02.2018 08:39:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ОП„Доставка на дизелово гориво за отопление с включена транспортна такса, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-21 09:03:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079332654
  Удостоверено време: 21.03.2018 09:03:15
  Удостоверено време по UTC: 21.03.2018 07:03:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори