Център за психично здраве - град Бургас

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Дата и час на публикуване: 2017-11-03 08:40:57Последна промяна: 2017-11-03 08:39:13
Статус: възложена

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас" ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003038
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-20 00:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Яна Стойкова Славова-Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 056/816-304
Документи
 • Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 09:10:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075244891
  Удостоверено време: 03.11.2017 09:10:35
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 07:10:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 09:21:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075245204
  Удостоверено време: 03.11.2017 09:21:42
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 07:21:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 09:22:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075245220
  Удостоверено време: 03.11.2017 09:22:21
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 07:22:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №2 Техническо предложение към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 09:22:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075245233
  Удостоверено време: 03.11.2017 09:22:52
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 07:22:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №3 Ценово предложение към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 09:23:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075245242
  Удостоверено време: 03.11.2017 09:23:15
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 07:23:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 09:24:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075245267
  Удостоверено време: 03.11.2017 09:24:18
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 07:24:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация към АОП за публикувана Обява за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-03 09:32:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075245480
  Удостоверено време: 03.11.2017 09:32:26
  Удостоверено време по UTC: 03.11.2017 07:32:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за публикувана Обява за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-11-15 08:13:01
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075525031
  Удостоверено време: 15.11.2017 08:13:01
  Удостоверено време по UTC: 15.11.2017 06:13:01
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 11:57:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076146395
  Удостоверено време: 11.12.2017 11:57:51
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 09:57:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-20 11:53:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076369156
  Удостоверено време: 20.12.2017 11:53:30
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2017 09:53:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори