Център за психично здраве - град Бургас

Доставка на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:33:01Последна промяна: 2016-12-21 11:31:14
ID номер: 9060186 Статус: възложена

Периодично повтарящи се доставки на дизелово гориво за отопление,  за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”  ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0001803
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-04 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Яна Стойкова Славова-Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 056/816-304
Документи
 • Обява за събиране на оферти за ОП"Доставка на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:36:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061848645
  Удостоверено време: 21.12.2016 11:36:08
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 09:36:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:38:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061848894
  Удостоверено време: 21.12.2016 11:38:09
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 09:38:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:39:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061849108
  Удостоверено време: 21.12.2016 11:39:52
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 09:39:52
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:41:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061849256
  Удостоверено време: 21.12.2016 11:41:06
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 09:41:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана Обява за ОП "Доставка на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-12-21 11:45:39
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061849824
  Удостоверено време: 21.12.2016 11:45:39
  Удостоверено време по UTC: 21.12.2016 09:45:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за публикувана Обява за ОП"Доставкa на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-01-05 10:06:43
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064247106
  Удостоверено време: 05.01.2017 10:06:43
  Удостоверено време по UTC: 05.01.2017 08:06:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от дейността на комисия за ОП"Доставка на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-11 11:07:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064963923
  Удостоверено време: 11.01.2017 11:07:40
  Удостоверено време по UTC: 11.01.2017 09:07:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ОП„Доставка на дизелово гориво за отопление, за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-20 12:00:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065309028
  Удостоверено време: 20.01.2017 12:00:42
  Удостоверено време по UTC: 20.01.2017 10:00:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори