Център за психично здраве - град Бургас

Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Дата и час на публикуване: 2016-11-07 10:46:54Последна промяна: 2016-11-07 09:49:01
Статус: възложена

Периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти за нуждите на "Център за психично здраве Проф.д-р Иван Темков - Бургас"ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0001514
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 70000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 33600000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-21 14:30:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Яна Стойкова Славова-Димитрова
 • Телефон/и за контакт: 056/816-304
Документи
 • Обява за събиране на оферти за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 10:55:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055599203
  Удостоверено време: 07.11.2016 10:55:08
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 08:55:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 10:59:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055599338
  Удостоверено време: 07.11.2016 10:59:11
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 08:59:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи и указания за подготовката им към ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:01:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055599428
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:01:46
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:01:46
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец №3 Ценово предложение към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:02:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055599462
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:02:47
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:02:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор към ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:04:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055599497
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:04:00
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:04:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана Обява за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-07 11:12:47
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000055599809
  Удостоверено време: 07.11.2016 11:12:47
  Удостоверено време по UTC: 07.11.2016 09:12:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за публикувана Обява за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-11-21 14:45:41
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057267253
  Удостоверено време: 21.11.2016 14:45:41
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2016 12:45:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от дейността на комисия за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-11-25 14:45:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000057843977
  Удостоверено време: 25.11.2016 14:45:27
  Удостоверено време по UTC: 25.11.2016 12:45:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложени на ОП"„Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация.”

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-12-05 11:57:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059325797
  Удостоверено време: 05.12.2016 11:57:11
  Удостоверено време по UTC: 05.12.2016 09:57:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от дейността на комисия за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 13:14:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059966851
  Удостоверено време: 09.12.2016 13:14:26
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 11:14:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от дейността на комисия за ОП"Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве „Проф. д-р Иван Темков“ – Бургас”ЕООД"

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-09 13:15:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000059966938
  Удостоверено време: 09.12.2016 13:15:10
  Удостоверено време по UTC: 09.12.2016 11:15:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за ОП "Доставки на лекарствени продукти за нуждите на “Център за психично здраве Проф. д-р Иван Темков – Бургас” ЕООД, съгласно приложена техническа спецификация"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-23 11:58:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000062184426
  Удостоверено време: 23.12.2016 11:58:41
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2016 09:58:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори