Община Черноочене

Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене.

Дата и час на публикуване: 2020-03-20 11:08:59Последна промяна: 2020-03-20 11:08:43
Статус: прекратена

Предмет на настоящата поръчка е: „Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене”

Индивидуален номер на процедурата: 0006146
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44110000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-15 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Неджатин Салим - директор на дирекция "ОА"
 • Телефон/и за контакт: 03691/6228
Документи
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП.

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:06:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120448951
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:06:48
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:06:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:06:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120448955
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:06:52
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:06:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация зя участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:06:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120448958
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:06:55
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:06:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация за строителни, електрически материали и ВиК части за нуждите на община Черноочене през 2020г.

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:06:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120448961
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:06:58
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:06:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:07:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120448963
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:07:01
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:07:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 13:07:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120448967
  Удостоверено време: 20.03.2020 13:07:05
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 11:07:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за прекратяване на процедура на основание чл. 193 от ЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-15 15:56:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121975784
  Удостоверено време: 15.04.2020 15:56:50
  Удостоверено време по UTC: 15.04.2020 12:56:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори