Община Черноочене

Доставка на строителни, ел. материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене

Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:59
ID номер: 9075678 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА“ по смисъла на чл.3,ал.1,т.2 от ЗОП ,с предмет „Доставака на строителни,ел.материали и ВиК части за нуждите на Община Черноочене“]

Индивидуален номер на процедурата: 0003715
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44110000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-17 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Неджатин Салим - директор на дирекция "ОА"
 • Телефон/и за контакт: 03691/6228
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:01
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605560
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:01
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605566
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:05
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605573
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:09
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие - сканирана

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605579
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:12
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация за строителни, ел. материали и ВиК части

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605583
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:16
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605590
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:19
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605598
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:23
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605607
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:27
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605616
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:30
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605621
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:34
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:34
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605634
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:38
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 12:01:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082605638
  Удостоверено време: 04.05.2018 12:01:42
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 09:01:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-05-14 17:07:35
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083301743
  Удостоверено време: 14.05.2018 17:07:35
  Удостоверено време по UTC: 14.05.2018 14:07:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисия

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-25 14:03:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084109685
  Удостоверено време: 25.05.2018 14:03:39
  Удостоверено време по UTC: 25.05.2018 11:03:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 13:34:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084630058
  Удостоверено време: 01.06.2018 13:34:08
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 10:34:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 13:47:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084631192
  Удостоверено време: 01.06.2018 13:47:41
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 10:47:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-01 13:49:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084631400
  Удостоверено време: 01.06.2018 13:49:56
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2018 10:49:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори