Община Черноочене

„Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“ Обособена позиция№2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:25:19Последна промяна: 2018-04-03 14:24:50
АОП номер: 00470-2018-0004 Статус: приключена

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа ,хоризонтална маркировка и знаци и благоустрояване на улици в с.Лясково и с.Водач, община Черноочене“, по три обособени позиции, както следва:

 

Обособена позиция №1:Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“

Обособенапозиция№2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково,общ.Черноочене

Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“ 

Индивидуален номер на процедурата: 0003613
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Черноочене
Прогнозна стойност: 441667.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-03 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж.Николина Борисова - Началник отдел "ТСУ"
 • Телефон/и за контакт: 03691/6163
Документи
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:14
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419460
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:14
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:17
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419468
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:17
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419477
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:22
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие-утвърдена

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419484
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:26
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:29
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419494
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:29
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419496
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:33
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419501
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:36
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КСС

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419511
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:42
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 14:24:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080419522
  Удостоверено време: 03.04.2018 14:24:50
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 11:24:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2018-04-04 12:57:51
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080490811
  Удостоверено време: 04.04.2018 12:57:51
  Удостоверено време по UTC: 04.04.2018 09:57:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:26:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083597507
  Удостоверено време: 18.05.2018 11:26:02
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2018 08:26:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 15:18:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084918474
  Удостоверено време: 05.06.2018 15:18:53
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2018 12:18:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 15:18:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084918476
  Удостоверено време: 05.06.2018 15:18:55
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2018 12:18:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ № 461/05.06.2018г. за определяне на изпълнител на Обособена позиция№1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 15:18:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084918479
  Удостоверено време: 05.06.2018 15:18:58
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2018 12:18:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ №462/05.06.2018 г. за определяне на изпълнител на Обособена позиция № 2: „Благоустрояване на улици в с. Лясково, общ. Черноочене”

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 15:19:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084918487
  Удостоверено време: 05.06.2018 15:19:00
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2018 12:19:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ № 463/05.06.2018 г. за определяне на изпълнител на Обособена позиция № 3: „Благоустрояване на улици в с. Водач, общ. Черноочене“

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 15:19:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084918497
  Удостоверено време: 05.06.2018 15:19:02
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2018 12:19:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:54:08
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308203
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:54:08
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:54:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №61 от 28.06.2018 година - Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:54:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308212
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:54:11
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:54:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:54:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308219
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:54:17
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:54:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:54:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308232
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:54:24
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:54:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за Обособена позиция №1: „Основен ремонт на общинска пътна мрежа , хоризонтална маркировка и знаци на територията на община Черноочене“

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:54:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308238
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:54:27
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:54:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №62 от 28.06.2018 година - Обособена позиция №2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково, общ.Черноочене"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:54:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308240
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:54:31
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:54:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:54:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308269
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:54:49
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:54:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за Обособена позиция №2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково, общ.Черноочене"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:54:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308281
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:54:58
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:54:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за Обособена позиция №2:„Благоустрояване на улици в с.Лясково, общ.Черноочене"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:55:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308286
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:55:01
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:55:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №63 от 28.06.2018 година - Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:55:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308291
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:55:05
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:55:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо задание

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:55:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308300
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:55:09
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:55:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:55:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308309
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:55:13
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:55:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за Обособена позиция №3:„Благоустрояване на улици в с.Водач,общ.Черноочене“

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-18 16:55:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088308315
  Удостоверено време: 18.07.2018 16:55:20
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2018 13:55:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор - №61 от 28.06.2018 година

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 16:16:52
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091942696
  Удостоверено време: 25.10.2018 16:16:52
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 13:16:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор - №62 от 28.06.2018 година

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 16:16:57
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091942700
  Удостоверено време: 25.10.2018 16:16:57
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 13:16:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор - №63 от 28.06.2018 година

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-10-25 16:17:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091942701
  Удостоверено време: 25.10.2018 16:17:04
  Удостоверено време по UTC: 25.10.2018 13:17:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори