Община Черноочене

„Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово- Черноочене/ - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово /ІІІ-5071/“, по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Рехабилитация на път - Участък от км 0+000 до км 2+744.32” Обособена позиция №2: „Рехабилитация на път - Участък от км 2+744.32 до км 4+248.99 и участък до кметство с. Минзухар“ Обособена позиция №3: „Рехабилитация на път - Участък от км 4+248.99 до км 5+985.54” Обособена позиция №4: „Рехабилитация на път - Участък от кметство с. Минзухар до мах. Бодровци; участък от кметство с. Минзухар до мах. Минзухар и участък до с. Бостанци“

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:47:14Последна промяна: 2018-03-26 14:46:30
АОП номер: 00470-2018-0003 Статус: затворена

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово-Черноочене/ - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово /ІІІ-5071/“, по четири обособени позиции:

Обособена позиция №1:„Рехабилитация на път - Участък от км 0+000 до км 2+744.32”

Обособена позиция №2:„Рехабилитация на път - Участък от км 2+744.32 до км 4+248.99 и участък до кметство с. Минзухар“

Обособена позиция №3: „Рехабилитация на път -  Участък от км 4+248.99 до км 5+985.54”

Обособена позиция №4:„Рехабилитация на път - Участък от кметство с. Минзухар до мах. Бодровци; участък от кметство с. Минзухар до мах. Минзухар и участък до с. Бостанци“

Индивидуален номер на процедурата: 0003580
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Минзухар
Прогнозна стойност: 3337067.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233120
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: инж.Николина Борисова - Началник отдел "ТСУ"
  • Телефон/и за контакт: 03691/6163
Документи