Община Черноочене

„Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово- Черноочене/ - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово /ІІІ-5071/“, по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1: „Рехабилитация на път - Участък от км 0+000 до км 2+744.32” Обособена позиция №2: „Рехабилитация на път - Участък от км 2+744.32 до км 4+248.99 и участък до кметство с. Минзухар“ Обособена позиция №3: „Рехабилитация на път - Участък от км 4+248.99 до км 5+985.54” Обособена позиция №4: „Рехабилитация на път - Участък от кметство с. Минзухар до мах. Бодровци; участък от кметство с. Минзухар до мах. Минзухар и участък до с. Бостанци“

Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:47:14Последна промяна: 2018-03-26 14:46:30
АОП номер: 00470-2018-0003 Статус: затворена

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово-Черноочене/ - с. Пчеларово - с. Минзухар - с. Драганово /ІІІ-5071/“, по четири обособени позиции:

Обособена позиция №1:„Рехабилитация на път - Участък от км 0+000 до км 2+744.32”

Обособена позиция №2:„Рехабилитация на път - Участък от км 2+744.32 до км 4+248.99 и участък до кметство с. Минзухар“

Обособена позиция №3: „Рехабилитация на път -  Участък от км 4+248.99 до км 5+985.54”

Обособена позиция №4:„Рехабилитация на път - Участък от кметство с. Минзухар до мах. Бодровци; участък от кметство с. Минзухар до мах. Минзухар и участък до с. Бостанци“

Индивидуален номер на процедурата: 0003580
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Минзухар
Прогнозна стойност: 3337067.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233120
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-18 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж.Николина Борисова - Началник отдел "ТСУ"
 • Телефон/и за контакт: 03691/6163
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:00
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748756
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:00
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:04
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748759
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:04
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата - утвърдена

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748763
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:07
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:07
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748771
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:10
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:14
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748780
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:14
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748788
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:18
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествено-стойностна сметка

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748801
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:22
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748814
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:26
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договори

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748821
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:30
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционни проекти

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-26 14:48:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079748828
  Удостоверено време: 26.03.2018 14:48:33
  Удостоверено време по UTC: 26.03.2018 11:48:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за спиране на процедура - до всички заинтересовани страни

  Вид на документа: Решение за спиране на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-23 16:46:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000081828264
  Удостоверено време: 23.04.2018 16:46:24
  Удостоверено време по UTC: 23.04.2018 13:46:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2018-05-17 16:58:31
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083545586
  Удостоверено време: 17.05.2018 16:58:31
  Удостоверено време по UTC: 17.05.2018 13:58:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-05 19:15:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000084935668
  Удостоверено време: 05.06.2018 19:15:55
  Удостоверено време по UTC: 05.06.2018 16:15:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценовите предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-20 16:43:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086153269
  Удостоверено време: 20.06.2018 16:43:46
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2018 13:43:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-29 17:26:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086978496
  Удостоверено време: 29.06.2018 17:26:35
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2018 14:26:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ №557/29.06.2018 година за определяне на изпълнител на Обособена позиция №1: „Рехабилитация на път - Участък от км 0+000 до км 2+744.32”

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-29 17:26:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086978510
  Удостоверено време: 29.06.2018 17:26:42
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2018 14:26:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ №558/29.06.2018 година за определяне на изпълнител на Обособена позиция №2: „Рехабилитация на път - Участък от км 2+744.32 до км 4+248.99 и участък до кметство с. Минзухар“

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-29 17:26:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086978515
  Удостоверено време: 29.06.2018 17:26:44
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2018 14:26:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ №559/29.06.2018 година за определяне на изпълнител на Обособена позиция №3: „Рехабилитация на път - Участък от км 4+248.99 до км 5+985.54”

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-29 17:26:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086978525
  Удостоверено време: 29.06.2018 17:26:49
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2018 14:26:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • РЕШЕНИЕ №560/29.06.2018 година за определяне на изпълнител на Обособена позиция №4: „Рехабилитация на път - Участък от кметство с. Минзухар до мах. Бодровци; участък от кметство с. Минзухар до мах. Минзухар и участък до с. Бостанци“

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-06-29 17:26:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086978533
  Удостоверено време: 29.06.2018 17:26:53
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2018 14:26:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори