Община Черноочене

„Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции: Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“ Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене

Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:17:42Последна промяна: 2018-03-20 17:17:18
АОП номер: 00470-2018-0002 Статус: възложена

 

Обект:Обект на настоящата обществена поръчка е строителство, съгласно чл. 3, ал. 1, б. „а“ от ЗОП - изпълнение на строителство, свързано с една от дейностите по приложение № 1.

 

Правно основание за провеждане на процедудрата: Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), съобразявайки стойността на обществената поръчка, чиято обща стойност попада в стойностните прагове по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП.

 

Предмет:Предмет на поръчката е изпълнение на строително-монтажни работи за „Изграждане на канализация с. Пряпорец, Община Черноочене, Област Кърджали“ по две обособени позиции:

Обособена позиция №1 „Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“.

Обособена позиция №2 „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене.

Индивидуален номер на процедурата: 0003561
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Пряпорец
Прогнозна стойност: 900573.78 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45232440
Краен срок за подаване на оферта: 2018-04-18 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: инж. Николина Борисова - Началник отдел ТСУ
 • Телефон/и за контакт: +359 36916163
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:10
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295674
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:10
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:10
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295679
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:13
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295685
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:16
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата - утвърдена

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295691
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:18
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: ЕЕДОП
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:21
  Изтегли документ Указания за еЕЕДОП Връзка към системата за еЕЕДОП Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295694
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:21
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295696
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:25
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Количествени сметки

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295700
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:28
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295705
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:30
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295707
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:33
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционни проекти

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-20 17:19:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079295713
  Удостоверено време: 20.03.2018 17:19:36
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2018 15:19:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по въпроси

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 18:31:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080152113
  Удостоверено време: 30.03.2018 18:31:18
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 15:31:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-04-26 17:07:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082071174
  Удостоверено време: 26.04.2018 17:07:55
  Удостоверено време по UTC: 26.04.2018 14:07:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-05-08 21:54:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082883640
  Удостоверено време: 08.05.2018 21:54:26
  Удостоверено време по UTC: 08.05.2018 18:54:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол № 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-22 15:33:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083898090
  Удостоверено време: 22.05.2018 15:33:48
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2018 12:33:48
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител на Об. позиция 1

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-22 15:34:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083898115
  Удостоверено време: 22.05.2018 15:34:02
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2018 12:34:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител на Об. позиция 2

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-05-22 15:34:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083898133
  Удостоверено време: 22.05.2018 15:34:12
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2018 12:34:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:23
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090820976
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:23
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №67 от 22.08.2018 година за обособена позиция №1:„Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090820982
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:28
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за обособена позиция №1

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090820991
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:32
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за обособена позиция №1:„Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090820994
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:36
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение -част 2 за обособена позиция:„Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090820996
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:40
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за обособена позиция №1:„Избор на изпълнител за изграждане на главни колектори, с. Пряпорец, общ. Черноочене“

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090821006
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:43
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор №68 от 22.08.2018 година за обособена позиция №2:„Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090821015
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:47
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация за обособена позиция №2

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090821017
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:51
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:51
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение за обособена позиция №2:„Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090821023
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:55
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение - част 2 за обособена позиция №2: „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:15:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090821024
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:15:59
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:15:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение за обособена позиция №2: „Избор на изпълнител за изграждане на канализационни клонове от 1 до 14, с. Пряпорец, общ. Черноочене"

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 15:16:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090821029
  Удостоверено време: 17.09.2018 15:16:05
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 12:16:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-28 13:41:13
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000107695529
  Удостоверено време: 28.08.2019 13:41:13
  Удостоверено време по UTC: 28.08.2019 10:41:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-01-07 16:26:20
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115581157
  Удостоверено време: 07.01.2020 16:26:20
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2020 14:26:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към Договор №67/22.08.2018г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-22 14:52:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122388887
  Удостоверено време: 22.04.2020 14:52:50
  Удостоверено време по UTC: 22.04.2020 11:52:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към Договор №68/22.08.2018г.

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-04-22 14:52:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000122388895
  Удостоверено време: 22.04.2020 14:52:53
  Удостоверено време по UTC: 22.04.2020 11:52:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори