Община Черноочене

„Рехабилитация на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в населените места на територията на община Черноочене” Подобект: Улично благоустрояване в кв.4, с. Черноочене от кръстовище на републикански път III-5071 „Чифлик- Мургово - Горна Крепост- Стремци – Три могили–Драганово – Черноочене“ при о.т. 65 до о.т. 25“- Подпорни стени

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:22:22Последна промяна: 2018-06-25 16:22:17
Документи
 • ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:21:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086569981
  Удостоверено време: 25.06.2018 16:21:32
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 13:21:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:21:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086570000
  Удостоверено време: 25.06.2018 16:21:36
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 13:21:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:21:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086570006
  Удостоверено време: 25.06.2018 16:21:39
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 13:21:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:21:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086570017
  Удостоверено време: 25.06.2018 16:21:42
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 13:21:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:21:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086570027
  Удостоверено време: 25.06.2018 16:21:45
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 13:21:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 16:21:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086570037
  Удостоверено време: 25.06.2018 16:21:47
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 13:21:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:30:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087318516
  Удостоверено време: 04.07.2018 10:30:59
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 07:30:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори