Община Черноочене

„Реконструкция на СУ „Христо Смирненски“ с. Черноочене, включващо: модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд и благоустрояване на дворни площи“, находящ се в УПИ I, кв.4, ПИ с номер 44 по плана на с. Пряпорец, община Черноочене, обл. Кърджали“

Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:50Последна промяна: 2018-06-15 11:27:44
Документи
 • ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

  Вид на документа: Покана до определени лица
  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085710707
  Удостоверено време: 15.06.2018 11:27:00
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2018 08:27:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085710714
  Удостоверено време: 15.06.2018 11:27:03
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2018 08:27:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085710719
  Удостоверено време: 15.06.2018 11:27:06
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2018 08:27:06
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085710722
  Удостоверено време: 15.06.2018 11:27:08
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2018 08:27:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085710724
  Удостоверено време: 15.06.2018 11:27:11
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2018 08:27:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085710730
  Удостоверено време: 15.06.2018 11:27:13
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2018 08:27:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-15 11:27:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085710738
  Удостоверено време: 15.06.2018 11:27:16
  Удостоверено време по UTC: 15.06.2018 08:27:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 10:23:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087317883
  Удостоверено време: 04.07.2018 10:23:59
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 07:23:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори