Детска градина Мир Пловдив

„Доставка на пресни плодове и зеленчуци за нуждите на ДГ „Мир”

Дата и час на публикуване: 2017-05-18 11:55:42
ID номер: 6 Статус: възложена

Извършва се доставка на пресни плодове и зеленчуци, при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията. В условията за участие са посочени прогнозни количества, като Възложителят има право, в зависимост от нуждите на детското заведение и финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата стойност.
Доставката ще се извършва при спазване на изискванията и параметрите, посочени в Техническите спецификации от документацията.

Индивидуален номер на процедурата: 0002352
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Пловдив
Прогнозна стойност: 19000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 03222200 , 03221000, 03222000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-05-25 16:30:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Йорданка Начева
 • Телефон/и за контакт: 0884 202494
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-05-18 12:16:34
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070331796
  Удостоверено време: 18.05.2017 12:16:34
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2017 09:16:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-05-18 12:16:38
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070331799
  Удостоверено време: 18.05.2017 12:16:38
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2017 09:16:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване срока за подаване на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-05-26 15:11:19
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070575097
  Удостоверено време: 26.05.2017 15:11:19
  Удостоверено време по UTC: 26.05.2017 12:11:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2017-05-30 13:13:25
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070683145
  Удостоверено време: 30.05.2017 13:13:25
  Удостоверено време по UTC: 30.05.2017 10:13:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ДОГОВОР

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-06-14 11:31:42
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000071240414
  Удостоверено време: 14.06.2017 11:31:42
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2017 08:31:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори