ДГ 45 Алиса София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 45 „Алиса“, гр. София, СО - Район „Сердика“

Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:00:00Последна промяна: 2017-05-26 10:21:39
ID номер: 9061393 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ № 45 „Алиса“, гр. София, СО - Район „Сердика“

Индивидуален номер на процедурата: 0002371
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-28 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:00:00
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:00:00
 • Информация за публикувана обява за събиране на оферти в АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:00:00
 • Друга информация

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-13 15:00:00
 • Заповед за удължаване на обществена поръчка

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 10:00:00
 • Информация за удължаване на обществена поръчка

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 10:00:00
 • Протокол от дейността на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-06 17:00:00
 • Сключен договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-10 15:00:00