ДГ 20 Жасминов парк - София

Вътрешни правила

страница 1 от 1

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 20 „ЖАСМИНОВ ПАРК” ГР.СОФИЯ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-07-17 15:00:00

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ В ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА № 20 „ЖАСМИНОВ ПАРК” ГР.СОФИЯ

Краен срок за подаване на оферта:
Дата и час на публикуване: 2015-07-17 15:00:00