ДГ 20 Жасминов парк - София

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване

Дата и час на публикуване: 2020-03-16 16:49:50Последна промяна: 2020-03-31 14:37:25
ID номер: 9097218 Статус: затворена

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване

Индивидуален номер на процедурата: 0006101
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 68900.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 39100000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-27 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи