ДГ 20 Жасминов парк - София

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9097218статус: затворена

Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-03-27 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-03-16 16:49:50