ДГ 20 Жасминов парк - София

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”, район „Подуяне”, Столична община, адрес: гр.София - 1517, кв.”Левски”, ул.”Бесарабия” № 46, с място на изпълнение на доставките същия адрес

Дата и час на публикуване: 2018-09-11 15:59:17Последна промяна: 2018-09-14 14:05:38
АОП номер: 02699-2018-0001 Статус: отворена

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”, район „Подуяне”, Столична община, адрес: гр.София - 1517, кв.”Левски”, ул.”Бесарабия” № 46, с място на изпълнение на доставките същия адрес

Индивидуален номер на процедурата: 0004148
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-04 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-11 15:59:17
 • Решение за откриване на процедура по чл.20 ал.2 - АОП

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-11 15:59:17
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-09-11 15:59:17
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-11 15:59:17