ДГ 20 Жасминов парк - София

Процедури по чл.20, ал.2

страница 1 от 1
АОП номер: 02699-2020-0001статус: затворена

Доставка на хранителни продукти по предварителна заявка за нуждите на ДГ № 20 Жасминов парк, гр.София

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2020-07-03 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-05 11:55:41
АОП номер: 02699-2018-0001статус: отворена

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”, район „Подуяне”, Столична община, адрес: гр.София -

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2018-10-04 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-09-11 15:59:17
АОП номер: 02699-2016-0001статус: възложена

Доставка на хранителни продукти по предварирелна заявка за нуждите на Детска градина /ДГ/ № 20 „Жасминов парк”, с място на изпълнение на доставките: същия адрес

Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Краен срок за подаване на оферта: 2016-09-20 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-08-26 15:00:00