ДГ 20 Жасминов парк - София
  • Начало
  • Обществени поръчки по ЗОП

Обществени поръчки по ЗОП

страница 1 от 1
АОП номер: 02699-2015-0001статус: затворена

ЕЖЕДНЕВНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА /ЦДГ/ № 20 “ЖАСМИНОВ ПАРК”

Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Краен срок за подаване на оферта: 2015-10-15 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2015-09-07 15:00:00