Бургасбус ЕООД

Текущ ремонт на помещения в Автогара „Запад”, собственост на „БУРГАСБУС” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2017-02-23 13:08:24
Статус: приключена

Текущ ремонт на помещения в Автогара „Запад”, собственост на „БУРГАСБУС” ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0002022
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45421000, 45432000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-10 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:28:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439538
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:28:42
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:28:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:38:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439942
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:38:28
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:38:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:38:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439948
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:38:40
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:38:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:38:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439958
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:38:49
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:38:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:38:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439966
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:38:54
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:38:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:39:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439969
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:39:00
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:39:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 6

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:39:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439975
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:39:05
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:39:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:39:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439976
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:39:11
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:39:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:39:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067439979
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:39:16
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:39:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-07 14:47:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067882277
  Удостоверено време: 07.03.2017 14:47:49
  Удостоверено време по UTC: 07.03.2017 12:47:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснения по процедурата

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-09 16:12:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067970822
  Удостоверено време: 09.03.2017 16:12:11
  Удостоверено време по UTC: 09.03.2017 14:12:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 13:42:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068512467
  Удостоверено време: 23.03.2017 13:42:55
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 11:42:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 13:43:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068512490
  Удостоверено време: 23.03.2017 13:43:48
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 11:43:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-04-28 13:19:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000069817476
  Удостоверено време: 28.04.2017 13:19:39
  Удостоверено време по UTC: 28.04.2017 10:19:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори