Бургасбус ЕООД

Доставка на автомобил за превоз на трудноподвижни лица за нуждите на “Бургасбус”ЕООД

Дата и час на публикуване: 2017-01-16 14:02:35
Статус: възложена

Доставка на автомобил за превоз на трудноподвижни лица за нуждите на “Бургасбус”ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0001887
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 60000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34114400
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-23 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:18:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151059
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:18:11
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:18:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:18:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151307
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:23:37
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:23:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:24:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151359
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:24:43
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:24:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:24:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151364
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:24:50
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:24:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:24:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151365
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:24:56
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:24:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:25:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151372
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:25:02
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:25:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:25:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151379
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:25:14
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:25:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:26:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151448
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:26:56
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:26:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-01-16 15:27:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065151496
  Удостоверено време: 16.01.2017 15:27:54
  Удостоверено време по UTC: 16.01.2017 13:27:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-07 15:17:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066278189
  Удостоверено време: 07.02.2017 15:17:04
  Удостоверено време по UTC: 07.02.2017 13:17:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-23 13:48:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068512680
  Удостоверено време: 23.03.2017 13:48:56
  Удостоверено време по UTC: 23.03.2017 11:48:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори