Бургасбус ЕООД

Доставка и монтаж на ръчна подземна поливна система, необходима за поддръжка на паркова растителност в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

Дата и час на публикуване: 2016-12-29 13:30:01
Статус: приключена

Доставка и монтаж на ръчна подземна поливна система, необходима за поддръжка на паркова растителност  в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

Индивидуален номер на процедурата: 0001821
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 30500.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16160000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-06 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова0
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-29 15:24:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063163099
  Удостоверено време: 29.12.2016 15:24:29
  Удостоверено време по UTC: 29.12.2016 13:24:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-12-29 15:25:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063163211
  Удостоверено време: 29.12.2016 15:25:33
  Удостоверено време по UTC: 29.12.2016 13:25:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-29 15:26:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063163290
  Удостоверено време: 29.12.2016 15:26:14
  Удостоверено време по UTC: 29.12.2016 13:26:14
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-29 15:27:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000063163444
  Удостоверено време: 29.12.2016 15:27:41
  Удостоверено време по UTC: 29.12.2016 13:27:41
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-12 09:53:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065000687
  Удостоверено време: 12.01.2017 09:53:35
  Удостоверено време по UTC: 12.01.2017 07:53:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 15:38:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065501148
  Удостоверено време: 25.01.2017 15:38:26
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 13:38:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 15:39:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065501187
  Удостоверено време: 25.01.2017 15:39:19
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 13:39:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-25 15:39:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000065501209
  Удостоверено време: 25.01.2017 15:39:53
  Удостоверено време по UTC: 25.01.2017 13:39:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-02-21 15:34:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067356506
  Удостоверено време: 21.02.2017 15:34:27
  Удостоверено време по UTC: 21.02.2017 13:34:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори