Бургасбус ЕООД

Доставка на оборудване, необходимо за поддръжка на паркова растителност в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

Дата и час на публикуване: 2016-12-01 12:54:44
Статус: приключена

Доставка на оборудване, необходимо за поддръжка на паркова растителност  в изпълнение на проект „Устойчиво интегриране на пазара на труда на млади и търсещи работа лица”, договор № BG05M9OP001-1.003-0221-C01, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд

Индивидуален номер на процедурата: 0001669
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 8389.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 16160000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-12-08 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 16:19:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058756801
  Удостоверено време: 01.12.2016 16:19:49
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 14:19:49
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 16:22:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058757115
  Удостоверено време: 01.12.2016 16:22:39
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 14:22:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 16:24:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058757308
  Удостоверено време: 01.12.2016 16:24:20
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 14:24:20
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 16:25:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058757421
  Удостоверено време: 01.12.2016 16:25:18
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 14:25:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 16:25:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058757499
  Удостоверено време: 01.12.2016 16:25:56
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 14:25:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 16:26:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058757569
  Удостоверено време: 01.12.2016 16:26:34
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 14:26:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 16:27:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058757625
  Удостоверено време: 01.12.2016 16:27:02
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 14:27:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2016-12-01 16:27:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000058757689
  Удостоверено време: 01.12.2016 16:27:34
  Удостоверено време по UTC: 01.12.2016 14:27:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-12-16 14:46:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061068606
  Удостоверено време: 16.12.2016 14:46:57
  Удостоверено време по UTC: 16.12.2016 12:46:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-12-20 13:08:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000061698136
  Удостоверено време: 20.12.2016 13:08:12
  Удостоверено време по UTC: 20.12.2016 11:08:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-01-09 09:14:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000064871437
  Удостоверено време: 09.01.2017 09:14:28
  Удостоверено време по UTC: 09.01.2017 07:14:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори