Бургасбус ЕООД

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Бургасбус”ЕООД

Дата и час на публикуване: 2018-10-12 13:31:48
АОП номер: 00049-2018-0016 Статус: възложена

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси  на “Бургасбус”ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0004232
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 170000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66512100, 66515200,66516100
Краен срок за подаване на оферта: 2018-11-05 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи