Бургасбус ЕООД

Покупка /доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща група за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2018-06-18 14:08:53
АОП номер: 00049-2018-0011 Статус: приключена

Покупка/доставка/ на електрическа енергия на свободния пазар от координатор на балансираща групаза нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0003849
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 253980.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 0931000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-07-10 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи