Бургасбус ЕООД

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2017-10-26 13:38:26
АОП номер: 00049-2017-0009 Статус: възложена

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0003020
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 805300.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34350000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-11-17 15:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи