Бургасбус ЕООД

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществените и неимуществените интереси на “Бургасбус”ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-10-20 10:50:49
АОП номер: 00049-2016-0012 Статус: възложена

Предоставяне на услуги по застраховане на имуществени и неимуществени интереси на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0001405
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 103600.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66510000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-11-11 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи