Бургасбус ЕООД

Извършване на застрахователни услуги по застраховка „Автокаско” за нуждите на “Бургасбус”ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-06-14 09:03:06
АОП номер: 00049-2016-0011 Статус: приключена

Застраховане със застраховка "Автокаско" на моторните превозни средства, собственост на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0000942
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 27000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 66515000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-05 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи