Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-11-19 08:34:52
АОП номер: 00049-2019-0023 Статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0005716
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 29500.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09120000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи