Бургасбус ЕООД

Доставка на греси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 08:58:13
АОП номер: 00049-2019-0022 Статус: възложена

Доставка на греси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Индивидуален номер на процедурата: 0005713
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 1724.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24951000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи