Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-05-13 12:42:20
АОП номер: 00049-2019-0007 Статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД

 

Индивидуален номер на процедурата: 0004944
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 1267000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи