Бургасбус ЕООД

Доставка на хидравлично масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Дата и час на публикуване: 2019-03-27 10:41:12Последна промяна: 2019-03-27 10:40:56
АОП номер: 00049-2019-0004 Статус: възложена

Доставка на  хидравлично масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Индивидуален номер на процедурата: 0004797
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 2862.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09211600
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи