Бургасбус ЕООД

Доставка на моторно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Дата и час на публикуване: 2019-02-07 10:47:22
АОП номер: 00049-2019-0003 Статус: възложена

Доставка на моторно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Индивидуален номер на процедурата: 0004645
Вид процедура за възлагане: Договаряне без публикуване на обявление за поръчка
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 3200.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09211100
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи