Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООД

Дата и час на публикуване: 2018-12-07 10:47:29
АОП номер: 00049-2018-0019 Статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0004436
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 31000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи