Бургасбус ЕООД

Доставка на диференциално масло и греси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Дата и час на публикуване: 2018-10-03 12:37:14
АОП номер: 00049-2018-0015 Статус: приключена

Доставка на диференциално масло и греси за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството

Индивидуален номер на процедурата: 0004203
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 16000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24951000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Кета Петрова
 • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-10-03 15:11:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091226518
  Удостоверено време: 03.10.2018 15:11:32
  Удостоверено време по UTC: 03.10.2018 12:11:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор масла

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-24 16:09:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091906038
  Удостоверено време: 24.10.2018 16:09:54
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2018 13:09:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор греси

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-10-24 16:10:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091906092
  Удостоверено време: 24.10.2018 16:10:29
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2018 13:10:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за сключени договори

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2018-10-24 16:11:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091906161
  Удостоверено време: 24.10.2018 16:11:24
  Удостоверено време по UTC: 24.10.2018 13:11:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за изпълнен договор №737

  Вид на документа: Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-09-03 08:59:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000108023366
  Удостоверено време: 03.09.2019 08:59:39
  Удостоверено време по UTC: 03.09.2019 05:59:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори