Бургасбус ЕООД

Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори) за нуждите на „Бургасбус

Дата и час на публикуване: 2018-03-22 13:57:04
АОП номер: 00049-2018-0005 Статус: възложена

Доставка на акумулаторни батерии (акумулатори) за нуждите на „Бургасбус

Индивидуален номер на процедурата: 0003568
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 150000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 31400000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-05-04 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи