Бургасбус ЕООД

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Дата и час на публикуване: 2018-03-21 11:31:56
АОП номер: 00049-2018-0004 Статус: приключена

Доставка на Дизелово гориво Б6 за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Индивидуален номер на процедурата: 0003563
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 3855000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09134200
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи