Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ТРОЛЕЙБУСИ „ШКОДА-СОЛАРИС” - 26 Tr ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 2018-02-16 09:32:56
АОП номер: 00049-2018-0002 Статус: възложена

ДОСТАВКA НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА ТРОЛЕЙБУСИ „ШКОДА-СОЛАРИС” -  26 Tr  ЗА НУЖДИТЕ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 11 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Индивидуален номер на процедурата: 0003360
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 813000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34300000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-30 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи