Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД.

Дата и час на публикуване: 2017-11-20 09:18:20
АОП номер: 00049-2017-0012 Статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД.

Индивидуален номер на процедурата: 0003089
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи