Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Дата и час на публикуване: 2017-07-19 10:33:19
АОП номер: 00049-2017-0005 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА РЕМОНТ НА АВТОБУСИ НА „БУРГАСБУС” ЕООД ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ” и включва дейности по доставка на резервни части и детайли за автобуси, отговарящи на изискванията на Възложителя, както следва:
Обособена позиция № 1- „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ TEDOM”;
Обособена позиция № 2 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ  ЗА АВТОБУСИ БОВА”;
Обособена позиция № 3 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ  ЗА АВТОБУСИ MERCEDES”;
Обособена позиция № 4 – „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ MAN”;
Обособена позиция № 5  -  „ДОСТАВКА НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛИ ЗА АВТОБУСИ СЕТРА”;
Обособена позиция № 6  -  „ДОСТАВКА НА  РЕМЪЦИ”

Индивидуален номер на процедурата: 0002606
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 480000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34300000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-29 16:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи