Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД чрез Стоковата борса

Дата и час на публикуване: 2017-02-16 08:22:41
АОП номер: 00049-2017-0002 Статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за периодично зареждане на МПС-тата на "Бургасбус" ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0001980
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 670000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09123000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи