Бургасбус ЕООД

Доставка на антифриз и моторно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Дата и час на публикуване: 2016-12-23 10:32:41
АОП номер: 00049-2016-0015 Статус: възложена

Доставка на  антифриз и моторно масло за нуждите на "Бургасбус" ЕООД, гр. Бургас за обезпечаване изпълнението на транспортната задача на дружеството.

Индивидуален номер на процедурата: 0001813
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 50000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 24951000, 09211100
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи