Бургасбус ЕООД

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2016-12-20 15:40:46
АОП номер: 00049-2016-0014 Статус: възложена

ДОСТАВКА НА ЛИЗИНГ НА УПОТРЕБЯВАНИ АВТОБУСИ ЗА МАСОВ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ ЗА НУЖДИТЕ НА ”БУРГАСБУС”ЕООД

Индивидуален номер на процедурата: 0001799
Вид процедура за възлагане: Договаряне с предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 555000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34121100
Краен срок за подаване на оферта: 2017-01-05 11:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 056 988240
Документи