Бургасбус ЕООД

Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООД за една година

Дата и час на публикуване: 2016-12-14 14:07:13
АОП номер: 00049-2016-0013 Статус: възложена

Доставка на природен газ - компресиран за отопление на обекти на "Бургасбус" ЕООД за една година.

Индивидуален номер на процедурата: 0001777
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварителна покана за участие
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Бургас
Прогнозна стойност: 21000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Кета Янкова Петрова
  • Телефон/и за контакт: 0885917727
Документи