Бургасбус ЕООД

Доставка на автомобилни гуми за нуждите на „Бургасбус” ЕООД

Дата и час на публикуване: 2019-10-07 13:54:00
Документи
 • Покана за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-10-07 13:57:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109945337
  Удостоверено време: 07.10.2019 13:57:38
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2019 10:57:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Пълно описание на предмета на поръчката
  Дата и час на публикуване: 2019-10-07 14:18:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109946675
  Удостоверено време: 07.10.2019 14:18:27
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2019 11:18:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец оферта

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-10-07 14:19:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000109946725
  Удостоверено време: 07.10.2019 14:19:23
  Удостоверено време по UTC: 07.10.2019 11:19:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта на "Гуми Бургас" ЕООД

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-10 14:33:52
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110304643
  Удостоверено време: 10.10.2019 14:33:52
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2019 11:33:52
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта на "Ванина Експорт" АД

  Вид на документа: Техническо предложение
  Дата и час на публикуване: 2019-10-10 14:34:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000110304675
  Удостоверено време: 10.10.2019 14:34:36
  Удостоверено време по UTC: 10.10.2019 11:34:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори